Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Zadania publiczne Urząd Marszałkowski W poszukiwaniu kwiatu paproci
W poszukiwaniu kwiatu paproci
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.05.2015 - 30.11.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 3556 zł.

Krótka charakterystyka zadania:
Głównym celem zadania jest odbudowa więzi międzyludzkich, aktywizacja i integracja społęczności Mostkowa poprzez zaangażowanie do wspólnej pracy na rzecz wsi tematycznej oraz kontynuacja wcześniej inicjowanych działań. W ramach zadania poprawiona zostanie estetyka wsi tematycznej zgodnie z motywem przewodnim, a w szczególności miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców tj., pole szuwarkowe, przystanek komunikacji publicznej, herb kwiatowy.
w ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty:
- ogrodnicze - poprawa estetyki wsi tematycznej, szuwarkowego pola, przystanku oraz miejsca gdzie corocznie tworzony jest herb kwiatowy wsi;
- literacko-artystyczne - przygotowanie książeczki dla dzieci (kolorowanki z tekstem) w oparciu o legendę o Mostkowie;
- gra "kwiat paproci" - przygotowanie gry terenowej w oparciu o legendę wsi oraz poszukiwania kswiatu paproci.
Ważnym elementem będzie organizacja imprezy plenerowej pod nazwą "Noć Świętojańska w Krainie Wyobraźni", w trakcie której zaprezentowane zostaną produkty lokalne, wspólne gry i zabawy mieszkańców oraz przybyłych gości.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Mostkowo-Kraina Wyobraźni"
Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655