Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Zadania publiczne Urząd Marszałkowski Alternatywa
Alternatywa
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.04.2015 - 31.12.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 5000 zł.

 

Krótka charakterystyka zadania:
Założeniem projektu Alternatywa jest stworzenie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego w skali kraju modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Model ma wesprzeć młodzież w nabyciu umiejętności społecznych chroniących przed dysfunkcjami, patologiami społecznymi. Główne założenia projektu oparte będą na innowacyjnym w skali regionu i kraju - streetworkingu rówieśniczym połączonym z powołaniem młodzieżowego Centrum obejmującym rozwoj różnych form aktywności i kompetencji społecznych/obywatelskich uzupełnionych o wsparcie socjoterapeutyczne. Głowną grupę beneficjentów będzie stanowić młodzież w wieku 16-21 lat, jednak w realizację projektu zaangażowani będą również uczetnicy poniżej 16 roku życia, rodzice, lokalne organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej.

Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655