Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Zadania publiczne Urząd Marszałkowski
"Aleja kwitnących jabłoni"
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.05.2015 - 30.11.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 4300 zł.

Krótka charakterystyka zadania:
Głównym celem zadania jest odbudowa więzi międzyludzkich, aktywizacja i integracja mieszkańców Starych Jabłonek poprzez zaangażowanie do wspólnej pracy na rzecz wsi tematycznej oraz kontunuacja wcześniej inicjowanych działań.
W ramach zadania poprawiona zostanie estetyka wsi tematycznej zgodnie z motywem przewodnim. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji wspólnych warsztatów ogrodniczych z elementami wizualizacji.Ważnym elementem projektu będzie organizacja III już imprezy plenerowej pod nazwą "Festiwal jabłka" w trakcie której przewidujemy gry terenowe, ognisko tematyczne, prezentację wytworów oraz wspólne gry i zabawy mieszkańców oraz przybyłych gości.Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655