Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Zadania publiczne Powiat Ostródzki
"Wolontariusze w Akcji"

Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.05.2015 - 30.06.2015
Finansowanie: Powiat Ostródzki
Dofinansowanie: 5000 zł.

Krótka charakterystyka zadania:
Zadanie "Wolontariusze w akcji" będzie realizowane na terenie powiatu ostródzkiego. Aresatami są młodzi ludzie - młodzież ze szkół wraz ze swoimi opiekunami. Przez dwa miesiące będą uczyć się jak być wolontariuszem, jak przygotować wygarzenie z udziałem wolontariuszy, jakie formalności należy spełnić by pracować jako wolontariusz (dokumenty, ubezpieczenie, sprawozdawczość, itp.). Uczestnicy przygotują się do funkcji młodzieżowego lidera w grupie rówieśniczej, a swoje umiejętności zweryfikują podczas Ogólnopolskiej Gali Ośmiu Wspaniałych.

 

Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655