Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Zadania publiczne Gmina Łukta
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez....
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.03.2015 - 15.12.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 2500 zł.

Krótka charakterystyka zadania:
Oferowane zadanie jest kontynuacją podjętych w ubiegłym roku działań skierowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wyłącznie do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łukta. Zadanie charakteryzuje się indywidualizacją podejścia oraz elastycznością w dostosowaniu narzędzi wsparcia. W ramach zadania zaplanowano przeprowdzenie 42 h doradztwa dla organizacji pozarządowych. Jednakże zakres wsparcia będzie znacznie większy, co możliwe jest dzięki ugruntowanej pozycji CWOP w powiecie ostródzkim, możliwościom pozyskania dodatkowego finansowania (Powiat Ostródzki, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz ścisłej współpracy CWOP z Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej. Dzięki temu oragzniacje z Gminy Łukta będą miały bezpośredni dostęo do bieżących informacji i wiedzy - bezpłatnie. Istotą zadania jest wspieranie potencjału oragzniacji pozarządowych z Gminy Łukta w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i trudności. Będzie to możliwe dzięki współpracy z samorządem, wymianie doświadzeń i informacji.
Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655