Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Zadania publiczne Gmina Małdyty
Małdyty

"CWOP - Gmina Małdyty 2013"


Zadanie "CWOP - Gmina Małdyty 2013" to pierwsze przedsięwzięcie skierowane przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wyłącznie do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Małdyty.

Zadanie charakteryzuje się indywidualizacją podejścia i elastycznością w dostosowaniu narzędzi wsparcia.

W ramach zadania zaplanowano trzy podstawowe działania:
- doradztwo - głównie doradztwo specjalistyczne (prawne i księgowe)
- warsztaty doradcze - nimi szkolenia dla małej grupy. W ramach zadania zostanie zorganizowany jednodniowy warsztat grupowy.
- audyt - jako forma zweryfikowania działań wybranej organizacji. Jest to nowatorskie i pilotażowe narzędzie, z którego będzie mogła skorzystać jedna organizacja z terenu gminy Małdyty. Polega ono na kompleksowej weryfikacji dokumentacji organizacji. Ocenie zostanie poddana struktura działania podmiotu, prawidłowość dokumentacji wewnętrznej, posiadanie wymaganych prawem polityk i procedur oraz inne sprawy towarzyszące zarządzaniu organizacją pozarządową. Istotną cechą audytu jest to, że organizacja otrzyma kompleksową informację zwrotną na temat konieczności wniesienia poprawek/uzupełnień, lub że wszystko jest ok.

Zadanie potrwa od 1 kwietnia 2013 do 15 grudnia 2013 r.Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655