Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Małe Forum Pełnomocników
Małe Forum Pełnomocników


MAŁE FORUM PEŁNOMOCNIKÓW- sposób na rozwój współpracy sektora pozarządowego i samorządów.
--- założenia projektu ---
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 01.04.2012 – 31.12.2012
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Grupa docelowa Ostróda:
1/ Pełnomocnicy ds. współpracy z NGO
2/ Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
3/ organizacje wsparcia w powiecie ostródzkim


Grupa docelowa Elbląg:
1/ Pełnomocnicy ds. współpracy z NGO
2/ organizacje wsparcia w powiecie elbląskim

Rezultaty i produkty:
1) 6 spotkań roboczych, po 3 spotkania w Ostródzie i w Elblągu
2) 2 wizyty studyjne: grupa ostródzka w Elblągu i grupa elbląska w Ostródzie
3) 2 szkolenia wspólne dla obu grup nt. aspektów współpracy
4) 2 internetowe kalendarze prowadzone przez CWOP Ostróda i COP Elbląg – rejestr wydarzeń w powiecie ostródzkim
5) 2 poradniki w zakresie realizacji zadań publicznych
6) forum internetowe
7) wymiana doświadczeń i wspólne porady
8) zminimalizowanie ryzyka dublowania się wspólnych lub podobnych wydarzeń/działańRedaguj z nami Kalendarz NGO!

poniedziałek, 27 stycznia 2014 20:06
Drukuj PDF
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe powiatu ostródzkiego do redagowania Kalendarza NGO, który powstał w ramach projektu „Małe Forum Pełnomocników".
Więcej…
 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem NGO

poniedziałek, 27 stycznia 2014 19:22
Drukuj PDF
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją „ABC dla III sektora: ZADANIA PUBLICZNE", który powstał w ramach projektu "Małe Forum Pełnomocników"
Więcej…
 

Przebieg zadania „Małe Forum Pełnomocników”

niedziela, 26 stycznia 2014 19:29
Drukuj PDF
Na realizację zadania „Małe Forum Pełnomocników" Stowarzyszenie CWOP otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 10 000 zł. Dzięki temu projektowi możliwa była kontynuacja współpracy z samorządami lokalnymi z terenu powiatu ostródzkiego. Do grona uczestników włączyliśmy nie tylko przedstawicieli gmin, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich przedstawicielstw.
Więcej…
 

Cele zadania „Małe Forum Pełnomocników”

niedziela, 26 stycznia 2014 18:55
Drukuj PDF
Celem zadania „Małe Forum Pełnomocników" był rozwój partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych i samorządów na terenie dwóch powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, tj. ostródzkiego i elbląskiego poprzez kontynuację budowania „małego forum pełnomocników" oraz rozszerzenie go o organizacje pozarządowe mające istotny wpływ na rozwój lokalny.
Więcej…
 


Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655