Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Dialog obywatelski Dotacje
Dotacje

Gmina Ostróda. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

środa, 30 stycznia 2013 18:50
Drukuj PDF
Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Więcej…
 

Gmina Małdyty. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

środa, 30 stycznia 2013 18:29
Drukuj PDF
Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Małdyty ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej…
 

Morąg. I Otwarty Konkurs Ofert

wtorek, 22 stycznia 2013 14:50
Drukuj PDF
Burmistrz Morąga ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Morąg w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej…
 

Ogłoszenie I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2013

wtorek, 22 stycznia 2013 14:32
Drukuj PDF
Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2013.
Więcej…
 

Gmina Dąbrówno. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

wtorek, 15 stycznia 2013 12:54
Drukuj PDF

Wójt Gminy Dąbrówno na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwart konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upływa 4 lutego 2013 r.

Więcej…
 

Gmina Dąbrówno. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji

wtorek, 15 stycznia 2013 12:17
Drukuj PDF

Wójt Gminy Dąbrówno na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 z późn. zm. / ogłasza otwarty onkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji. Termin składania ofert upływa 4 lutego 2013 r.

 

Więcej…
 

Gmina Ostróda. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.

wtorek, 15 stycznia 2013 12:05
Drukuj PDF
Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej…
 

Łukta. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne

wtorek, 18 grudnia 2012 17:04
Drukuj PDF
Wójt Gminy Łukta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności pozytku publicznego w roku 2013. Termin nadsyłania zgłoszń upływa 4 stycznia 2013 r.
Więcej…
 

Miasto Ostróda. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych

wtorek, 11 grudnia 2012 19:58
Drukuj PDF

Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2012 r.

Więcej…
 

Konkurs Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r.

wtorek, 11 grudnia 2012 19:03
Drukuj PDF

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs na rok 2013 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na projekty w 11 obszarach.

Więcej…
 

Gmina Ostróda. Otwarty onkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.

czwartek, 06 grudnia 2012 12:50
Drukuj PDF

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej…
 


Strona 1 z 2

Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655