Organizacje Pożytku Publicznego

Home Projekty Projekty zrealizowane Dialog obywatelski
Dialog obywatelski


Dialog Obywatelski

--- założenia projektu ---
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 01.04.2012 – 31.01.2013
Finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Grupa docelowa – 12 osób, w tym:
1/ Pełnomocnicy ds. współpracy z NGO
2/ Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego
3/ organizacje wsparcia w powiecie ostródzkim
4/ instytucja otoczenia biznesu
5/ Stowarzyszenie CWOP
Uczestnikami projektu mogą być WYŁĄCZNIE osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich – kwalifikuje się cały powiat, z wyjątkiem miasta Ostróda

Rezultaty i produkty:
1) 12 osób podniesie kwalifikacje z zakresu aspektów prawnych współpracy JST-NGO
2) 12 osób podniesie kompetencje z zakresu komunikacji społecznej, współpracy w grupie
3) powstanie porozumienie o współpracy samorządów oraz przedstawicielstwa NGO (ROPPO) oraz organizacji wsparcia w powiecie ostródzkim
4) 1 szkolenie (8 h) dot. aspektów prawnych współpracy
5) 15 godzin doradztwa nt. aspektów prawnych współpracy do dyspozycji uczestników projektu
6) 2 dwudniowe szkolenia wyjazdowe dot. komunikacji społecznej (2 x 16 h)
7) 80% z 80 NGO z terenu gmin Morąg, Miłomłyn, Miłakowo, Dąbrówno, Łukta będzie korzystać z internetowych narzędzi komunikowania się
8) min. 5 informacji miesięcznie nt. bieżących wydarzeń, konkursów, szkoleń itp.
9) min. 4 newslettery miesięcznie
10) praca biura CWOP min. 3 dni w tygodniuNewsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655