Organizacje Pożytku Publicznego

Home Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

wtorek, 13 listopada 2012 10:49
Drukuj PDF
Zgodnie z zapisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Ostródzie wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego, przystępują do opracowania Uchwały Rady Powiatu w Ostródzie określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Więcej…
 


Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655