Organizacje Pożytku Publicznego

Home OROP Członkowie OROP
Członkowie OROP

Przewodnicząca
Marlena Rogowska

Zastępca Przewodniczącej
Agnieszka Karłowicz

Sekretarz
Ewa Bawolska

Członkowie
Anna Monist
Elżbieta Dziergacz
Ewa Wawrzonkowska
Ryszard KałużnyNewsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655