Organizacje Pożytku Publicznego

Home

Powiat Ostróda. Otwarty konkurs ofert

wtorek, 21 lutego 2012 08:44
Drukuj PDF
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536.) Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2012 r. Termin składania ofert upływa 8 marca 2012 r.
Więcej…
 

Zostań Animatorem Społecznym!

czwartek, 16 lutego 2012 12:48
Drukuj PDF
W marcu rusza kolejna edycja Szkoły Animatorów Społecznych. Do zgłoszenia się zachęcamy działaczy organizacji pozarządowych z Elbląga i powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego i ostródzkiego. Szkołę organizuje Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Nabór trwa do 20 lutego 2012.
Więcej…
 

Gmina Morąg. II Otwarty konkurs ofert

wtorek, 24 stycznia 2012 10:38
Drukuj PDF

Burmistrza Morąga ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012. Oferty należy złożyć do dnia 14 lutego 2012 r.

 

Więcej…
 

Informacja na temat wykazu OPP

czwartek, 19 stycznia 2012 09:10
Drukuj PDF
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie opublikowanego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok, Departament Pożytku Publicznego przedstawił podstawowe informacje dotyczące tego wykazu.
Więcej…
 

OPP. Komunikat dotyczący konta bankowego

wtorek, 17 stycznia 2012 10:39
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego przypomina, iż zgodnie z art. 27a ust 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym organizacja pożytku publicznego obowiązana jest w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby organizacji, o numerze rachunku bankowego, który jest właściwy do przekazania 1% podatku
Więcej…
 

Rok Janusza Korczaka

środa, 11 stycznia 2012 15:52
Drukuj PDF
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2011 roku przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, polskiego pedagoga, publicysty, oficera Wojska Polskiego, a przede wszystkim propagatora idei, że dziecko jest autonomiczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania.
Więcej…
 


Strona 106 z 107

Newsletter CWOP

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655