Organizacje Pożytku Publicznego

Home

Gmina Morąg. II Otwarty konkurs ofert

wtorek, 24 stycznia 2012 10:38
Drukuj PDF

Burmistrza Morąga ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012. Oferty należy złożyć do dnia 14 lutego 2012 r.

 

 

Informacja na temat wykazu OPP

czwartek, 19 stycznia 2012 09:10
Drukuj PDF
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie opublikowanego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok, Departament Pożytku Publicznego przedstawił podstawowe informacje dotyczące tego wykazu.
 

OPP. Komunikat dotyczący konta bankowego

wtorek, 17 stycznia 2012 10:39
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego przypomina, iż zgodnie z art. 27a ust 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym organizacja pożytku publicznego obowiązana jest w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według siedziby organizacji, o numerze rachunku bankowego, który jest właściwy do przekazania 1% podatku
 

Rok Janusza Korczaka

środa, 11 stycznia 2012 15:52
Drukuj PDF
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2011 roku przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, polskiego pedagoga, publicysty, oficera Wojska Polskiego, a przede wszystkim propagatora idei, że dziecko jest autonomiczną osobą, posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania.
 

Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych OPP

czwartek, 05 stycznia 2012 09:57
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego informuje, że nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego.

 


Strona 106 z 106

Newsletter CWOP

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655