Organizacje Pożytku Publicznego

Home

OPP uprawnione do 1% za 2016 r.

piątek, 10 lutego 2017 17:40
Drukuj PDF

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu POWIATU OSTRÓDZKIEGO uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 
(stan na 07.02.2017 r.)
 

FIO 2016 - Brawo Organizacje Pozarządowe z Powiatu Ostródzkiego!!!!

czwartek, 04 lutego 2016 16:53
Drukuj PDF

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. (Priorytet 3 oraz 4 kierunek działania 1).

 

Gmina Dąbrówno. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku.

środa, 03 lutego 2016 12:47
Drukuj PDF
Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w 2016 roku. Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2016 r. o godz. 15:00
 

Składanie zapotrzebowania na lokale w CUP.

poniedziałek, 01 lutego 2016 10:12
Drukuj PDF
Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania wniosków o użyczenie pomieszczeń biurowych Centrum Użyteczności Publicznej, celem poznania zapotrzebowania ze strony ww. podmiotów.
 

„WIECZÓR W MAZURSKIEJ CHACIE Z PRZĄDKAMI”

czwartek, 10 grudnia 2015 12:56
Drukuj PDF
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „MOZAIKA” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie
serdecznie zapraszają na premierę musicalu pn. „WIECZÓR W MAZURSKIEJ CHACIE Z PRZĄDKAMI”, która odbędzie się dnia 12.12.2015 r. o godz. 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie.
 

Ostróda. Mamy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego!

wtorek, 08 grudnia 2015 12:50
Drukuj PDF
Na podstawie Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego została powołana pierwsza w historii powiatu Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2018

 


Strona 9 z 106

Newsletter CWOP

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655