Aktualności

Konkursy Konkursy


Fundacja mBank

Na co wsparcie?:

Dofinasowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej:

- konkursy, specjlne lekcje matematyki

- projekty okołomatematyczne rozwojowe: gry, łamigłówki, lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i odkrycia w dziedzinie matematyki.

Termin składania wniosków:

22 kwietnia 2020; 20 maja 2020; 24 czerwca 2020; 22 lipca 2020; 26 sierpnia 2020; 23 września 2020; 21 października; 25 listopada 2020; 16 grudnia 2020

Więcej:

https://granty.pl/11084/?fbclid=IwAR3unKvfHic2bOjF5Rzc-oTt0fWtK239c_N8lr1B4XQoXxPnEWI8IKimvRA

___________________________________________________________________________________________________

Fundacja ORLEN

Konkurs: "Moje miejsce na ziemi"

Na co wsparcie?:

a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
g) podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków: 7 kwietnia 2020

Więcej:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx?fbclid=IwAR0ygES-DKLARwe7IWcrR9ao6xWSukn-lttsOL22vlYPY9kyWi9d05cbrgo

 

 

 


autor: Sylwia Wyszyńska

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich

BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich
14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655

realizacja:Grzegorz Malinowski