Zespół CWOP


Sylwia Wyszyńska - prezes stowarzyszenia

Doradca, animatorka i trenerka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur oraz Szkoły Trenerów STOP Warmii i Mazur. Autorka i koordynatorka wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, współfinansowanych z różnych źródeł krajowych, zagranicznych i UE. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania.

E-Mail: sylwia.wyszynska@cwop.org.pl

Telefon: 89 642 11 28

 

 

Magdalena Wollman - wiceprezes stowarzyszenia

Doradca, animatorka i trenerka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur. Specjalista w tworzeniu wiosek tematycznych. Autorka i koordynatorka wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, współfinansowanych z różnych źródeł krajowych, zagranicznych i UE. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania.

E-Mail: magda.wollman@cwop.org.pl

Telefon: 89 642 11 28

 

 

 

Anna Czajkowska - członek stowarzyszenia

Animatorka młodzieży. Koordynatorka projektów. Współpracuje z OSP i KGW na terenie powiatu ostródzkiego w zakresie aktywizacji w środowiskach lokalnych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku filologia germańska. Absolwentka Szkoły Przedsiębiorczoci Społecznej oraz programu kwalifikacyjnego Akademia Młodych Potencjałów (YOU.PA -Young Potencial Akademy).

E-Mail: anna.czajkowska.cwop@gmail.com

Telefon: 789-308-650

 

 

 

 


autor: Administrator

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 23/26, 14-300 Morąg
adres biura: ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 127, 14-100 Ostróda

 m.me/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych
 facebook.com/CentrumWspieraniaOrganizacjiPozarzadowych/

zadzwoń: (89) 642 11 28 / 789 308 650
e-mail: cwop@cwop.org.pl
strona www: http://cwop.org.pl

 


realizacja:Grzegorz Malinowski