Organizacje Pożytku Publicznego

Home Aktualności Dotacje
Dotacje

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu - Miasto Ostróda

piątek, 20 lutego 2015 10:21
Drukuj PDF
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2015. Termin składania ofert upływa dnia 12 marca 2015 r.
Więcej…
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Miasto Ostróda

piątek, 20 lutego 2015 10:14
Drukuj PDF
Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2015: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, prowadzenie informacji turystyczne, edukacja ekologiczna, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły.
Więcej…
 

I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2014

środa, 19 lutego 2014 17:33
Drukuj PDF
 Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2014.
Więcej…
 

Powiat Ostróda. Otwarty konkurs ofert na rok 2014

piątek, 24 stycznia 2014 13:41
Drukuj PDF
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
Więcej…
 

Gmina Łukta. Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2014

piątek, 24 stycznia 2014 13:31
Drukuj PDF

Wójt Gminy Łukta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), działające na terenie Gminy Łukta, w roku 2014 r. Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2014 r.

Więcej…
 

Dwa konkursy tematyczne: Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi

czwartek, 12 grudnia 2013 09:53
Drukuj PDF
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje: Małe Projekty (nabór nr IV/2013/MP), Odnowa i rozwój wsi (nabór IV/2013/ORW).
Więcej…
 

Powiat Ostróda. Otwarty konkurs ofert

czwartek, 29 sierpnia 2013 17:30
Drukuj PDF
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536.) Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego: popularyzacja kultury muzycznej poprzez organizację recitali muzycznych na terenie powiatu.
Więcej…
 

IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

wtorek, 06 sierpnia 2013 08:47
Drukuj PDF
Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku budżetowym 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: piłka nożna.
Więcej…
 

II Otwarty Konkurs Ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miłakowo w 2013

poniedziałek, 20 maja 2013 21:11
Drukuj PDF
Burmistrz Miłakowa ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miłakowo w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2013 r.
Więcej…
 

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku

poniedziałek, 22 kwietnia 2013 09:06
Drukuj PDF
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku. Ofert należy złożyć do dnia 13 maja 2013 r.
Więcej…
 

Konkurs "Cuda w Krainie Drwęcy i Pasłęki"

poniedziałek, 25 marca 2013 17:43
Drukuj PDF

Celem konkursu jest promocja regionu poprzez przedstawienie zabytków i atrakcji turystycznych z obszaru Lokalnej Grupy Działania tj. gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłakowo, Jonkowo, Świątki, Gietrzwałd – bez miasta Ostróda za pomocą dowolnej techniki plastycznej. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z klas 4-6. Dzieci za pomocą dowolnej techniki (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) wykonują jedną pracę w formacie A3.

Więcej…
 

Powiat Ostróda. Otwarty konkurs ofert 2013

wtorek, 05 marca 2013 17:50
Drukuj PDF
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536.) Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2013 r.
Więcej…
 

Gmina Ostróda. Otwarty konurs ofert na zadania publiczne

wtorek, 12 lutego 2013 19:00
Drukuj PDF
Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Więcej…
 

Gmina Miejska Ostróda. Otwarty onkurs ofert na zadania publiczne w 2013 r.

poniedziałek, 04 lutego 2013 15:14
Drukuj PDF
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/162/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2013.
Więcej…
 

"Małe projekty"

poniedziałek, 04 lutego 2013 12:43
Drukuj PDF

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów (nabór nr I/2013/MP).

Więcej…
 

"Odnowa i rozwój wsi"

poniedziałek, 04 lutego 2013 12:34
Drukuj PDF
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki" w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" (nabór nr I/2013/ORW).
Więcej…
 

LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – „Małe projekty”

wtorek, 10 kwietnia 2012 11:14
Drukuj PDF
Read more

LGD Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” informuje, iż w roku 2012 w zakresie „Małych projektów” ogłoszony zostanie jeden konkurs w terminie od 7 maja do 31 maja. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościoła.

Więcej…
 

Łukta. Otwarty konkurs ofert

wtorek, 27 marca 2012 09:09
Drukuj PDF
Wójt Gminy Łukta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływa 17 kwietnia 2012 r.
Więcej…
 

Miłakowo. I Otwarty konkurs ofert

wtorek, 20 marca 2012 12:42
Drukuj PDF

Burmistrz Miłakowa ogłasza I Otwarty konkurs Ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miłakowo w 2012 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływa 3 kwietnia 2012 r.

Więcej…
 

Ostróda. II konkurs ofert

wtorek, 13 marca 2012 08:43
Drukuj PDF
Burmistrz Miasta Ostródy działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2012. Termin składania ofert upływa 29 marca 2012 r.
Więcej…
 

Małdyty: Konkurs na wykonywanie zadań publicznych

wtorek, 21 lutego 2012 09:31
Drukuj PDF
Wójt Gminy Małdyty  na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Gminy  w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert upływa 5 marca 2012 r.
Więcej…
 


Strona 1 z 2

Newsletter CWOP

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655