Regulamin Newsletter CWOP

Drukuj PDF

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w 14-100 Ostróda, Zwierzewo 10G zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662. z pón. zm.), w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Niniejsza zgodna obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

- Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych/Newslettera CWOP drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Centrum Wspirania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w 14-100 Ostróda, Zwierzewo 10 G, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

- Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.