Organizacje Pożytku Publicznego

Home

Koniec roku w organizacji pozarządowej - zagadnienia księgowe

środa, 29 listopada 2017 09:42
Drukuj PDF

 

Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania rozliczeń i sprawozdań. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których musimy się rozliczyć przed poszczególnymi instytucjami.

 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe mające siedzibę i/lub działające na terenie Gminy Łukta do udziału w szkoleniu pt. Koniec roku w organizacji pozarządowej - zagadnienia księgowe ”.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak sporządzić bilans roczny, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe i inne dokumenty rozliczeniowe.

 

 

Termin: 9 grudnia 2017r. godz. 9:00-14:00

Miejsce: sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

Zadanie pn. „Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową” współfinansowane ze środków Gminy Łukta.

 

Źródło: informacja własna

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655