Organizacje Pożytku Publicznego

Home Biblioteczka
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów literatury dotyczącej sektora pozarządowego w
Biurze CWOP
ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 116
poniedziałek-piątek 8.00-14.00


Biblioteczka

czwartek, 09 grudnia 2010 17:31
Drukuj PDF
Publikacje z serii 3W* PORADY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
• „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (stan prawny 1.06.2010). Broszura zawiera informacje o znowelizowanej ustawie 
 

ZARZĄDZANIE FINASAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

• Nr 1, „Przygotowanie wniosków o dotacje ze źródeł zagranicznych".
• Nr 4, „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych".
• Nr 5, „Audyt w organizacjach pozarządowych".
• Nr 11, „Współpraca organizacji pozarządowej z bankiem".
• Nr 12, „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych" Część 1 „Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych".
• Nr 13, „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych" Część 2 „Działalność statutowa i gospodarcza".
• Nr 14, „Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych".
• Nr 15, „Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej. Rozwiązania praktyczne".

BIBLIOTEKA POZARZĄDOWCA
• „Partnerstwo w praktyce. System współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi", Elbląg 2007
• „Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny. Sieci wspierania rozwoju lokalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego", Elbląg 2009
• „System wsparcia sektora pozarządowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim", Elbląg 2009

EWALUACJA
• „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce". Aktualizacja 2010
• „Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce"
• „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2007"
• „Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju".
• „Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006".
• „Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem?. Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych".
• „Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006"

WOLONTARIAT
• „Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!"
• „Współpraca z wolontariuszem 50+. Poradnik dla organizacji i instytucji"
• „Jak pracować z wolontariuszami"
• "Jak organizować wolontariat w szkole? Szkoła bez przemocy", 2009
• „50 i więcej. Same plusy", Olsztyn 2008

BIBLIOTEKA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU ds. RÓWNEGO STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN
• „Równość i tolerancja w podręcznikach szkolnych", Warszawa, kwiecień 2003
• „Prawa mniejszości seksualnych – prawami człowieka", Warszawa, wrzesień 2003

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL
 • „E jak EQUAL. P jak Partnerstwo", Warszawa 2007
• „EQUAL na obszarach wiejskich. Katalog dobrych praktyk"

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
• „Europejski Fundusz Społeczny w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Przewodnik"
• „Ambasador EFS 2009 w ramach dobrych praktyk PO KL w województwie Warmińsko-Mazurskim", Elbląg 2009
• „Ambasador EFS 2010 w ramach dobrych praktyk PO KL w województwie Warmińsko-Mazurskim", Elbląg 2010
• "Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego". Warszawa 2006
• „Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych", Warszawa 2010
• „Zamówienia publiczne przyjazne inwestycjom", Warszawa 2010
• „Projekty współpracy ponadnarodowej. Poradnik dla projektodawców", Warszawa 2010
• „Co warto wiedzieć o politykach horyzontalnych w PO KL. Poradnikę, Warszawa 2010

• „Inwestowanie we wspólną przyszłość. Budżet Unii Europejskiej", 2007
• „Kierunek wzrost-gospodarka Unii Europejskiej", 2004
• „Jak działa Unia Europejska? Przewodnik po instytucjach unijnych". Warszawa 2007

• „Ochrona środowiska - Samorządy", Warszawa 2007
• „Ochrona środowiska - Przedsiębiorcy ", Warszawa 2007
• „Euro-Wspólna waluta europejska", Warszawa 2007
• „Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej", Warszawa 2007
• „Idea integracji europejskiej", Warszawa 2007
• „III Sektor – przykłady dobrych praktyk w wykorzystaniu funduszy strukturalnych", Warszawa 2006
• „Fundusze i programy pomocowe UE", Warszawa 2006
• „Kontakt z UE. Zadaj pytanie – wyraź swoją opinię", 2007
• „UE w świecie. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej", 2007
• „Przewodnik po prawie Unii Europejskiej". Warszawa 2010
• „Unia Europejska. Przewodnik po źródłach informacji", Warszawa 2009
• „Efekty transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2005-2006"
• „Rzecz o przyszłości Europy", Warszawa 2005
• „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich", 2010
• „Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów", Warszawa 2010
• „Fundusze Europejskie na wsparcie turystyki i kultury", Warszawa
• „Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce", Warszawa 2010

EKONOMIA SPOŁECZNA

BROSZURY/PORADNIKI
• „NGOWNIK Profesjonalnie od podstaw. Poradnik dla organizacji pozarządowych"
• „Ewaluacja projektów miękkich. Kompendium", Poznań 2009
• „Prawo na codzień. Poradnik dla organizacji pozarządowych".
• „Raport z monitoringu biuletynów informacji publicznej w woj. Warmińsko-Mazurskim", 2009
• „Public relations w organizacjach pozarządowych".
• „Kierowanie ewaluacją. Jak działamy. Mini poradnik samooceny ".
• „Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik", Warszawa 2010
• „O projekcie i wniosku ...dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkować wiedzę...", Warszawa 2010, Wyd.III
• „Sprawdzone pomysły na pozyskiwanie pieniędzy w środowisku lokalnym. Imprezy specjalne na małą i średnią skalę", 2001
• „Internet? To t@kie proste!. Przewonik dla organizacji pozarządowych", 2001
• „Atlas modelowych obywatelskich inicjatyw lokalnych, Warszawa 2000

• „Jak przygotować plan zbierania funduszy. Mały podręcznik dla Fundacji i Stowarzyszeń". Warszawa 2002
• „Czego unikać we współpracy ze sponsorem. Informator dla prezesa organizacji", Warszawa 2007
• „Przedsiębiorco! Skorzystaj!" Edycja 2006/2007
• „Informator-przewodnik osoby niepełnosprawnej. Instytucje, możliwości wsparcia finansowego", Warszawa 2006
• „Codzienne partnerstwo. Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych", Warszawa 2000
• „Jak współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego gminy. Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych"
 
• Kwartalnik, nr 1, jesień/zima 2004, „Trzeci Sektor. Podatki:- VAT, CIT, PIT po polsku,- rozwiązania europejskie,- 1% - filantropia i pozory "
• „Zarządzanie organizacją rynku racy. Wybrane zagadnienia", Olsztyn 2007
• „Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej" Warszawa 2002Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 11:03
 


Newsletter CWOP

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655