Organizacje Pożytku Publicznego

Home Aktualności OPP
Aktualności OPP

OPP uprawnione do 1% za 2016 r.

piątek, 10 lutego 2017 17:40
Drukuj PDF

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu POWIATU OSTRÓDZKIEGO uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 
(stan na 07.02.2017 r.)
 

OPP uprawnione do 1% za 2015 r.

środa, 01 kwietnia 2015 12:11
Drukuj PDF
Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu POWIATU OSTRÓDZKIEGO uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015
(stan na 31.12.2015 r.)
 

Akcja "Zostaw 1% podatku w Ostródzie"

wtorek, 11 lutego 2014 11:24
Drukuj PDF
Read more Kampania ma na celu promowanie: organizacji zarejestrowanych w Ostródzie i uwzględnionych w wykazie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji i osób, które zbierają 1% w ramach innych niż ostródzkie uprawnionych organizacji pożytku publicznego, ale posiadają wyodrębnione subkonta. Dzięki temu środki z 1% przekazane przez ostródzian istotnie zostaną przekazane konkretnym, związanym z Ostródą, organizacjom/ osobom.


 

Powstaje baza organizacji i osób korzystających z 1% w Ostródzie

wtorek, 11 lutego 2014 11:17
Drukuj PDF
W ramach akcji "Zostaw 1% podatku w Ostródzie" Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych tworzy bazę organizacji i osób korzystających z 1% w Ostródzie.
 

1% za 2013 rok - wykaz uprawnionych OPP

wtorek, 17 grudnia 2013 18:13
Drukuj PDF
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.
 

Obowiązek sprawozdawczy OPP w 2013 r.

środa, 20 lutego 2013 17:28
Drukuj PDF
Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 20 lutego 2013 r. (poz. 234).
 

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% za rok 2012

wtorek, 18 grudnia 2012 17:24
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.
 

OTM - sprawozdanie za 2011 rok

poniedziałek, 03 grudnia 2012 14:31
Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z informacja na temat działalności Ostródzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Maksymiliana Kubackiego w Ostródzie.

 

Sprawozdania OPP za 2011 rok już dostępne!

wtorek, 11 września 2012 08:18
Drukuj PDF

Departament Pożytku Publicznego informuje, że w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępniona została możliwość przeglądania sprawozdań organizacji pożytku publicznego za 2011 rok.

 

UWAGA! Komunikat dotyczący przedłużenia terminu na składanie sprawozdań OPP

wtorek, 17 lipca 2012 13:53
Drukuj PDF
W związku ze spiętrzeniem się bardzo dużej liczby Organizacji Pożytku Publicznego pragnących złożyć sprawozdania do systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na koniec okresu sprawozdawczego (do 16 lipca br.) wystąpiły utrudnienia w dostępie do tego systemu.
 

Przypomnienie o zmianie w obowiązkach sprawozdawczych OPP

wtorek, 10 kwietnia 2012 11:51
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego (OPP).
 


Strona 1 z 2

Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655