Organizacje Pożytku Publicznego

Home Aktualności OPP
Aktualności OPP

OPP uprawnione do 1% za 2016 r.

piątek, 10 lutego 2017 17:40
Drukuj PDF

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu POWIATU OSTRÓDZKIEGO uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 
(stan na 07.02.2017 r.)
Więcej…
 

OPP uprawnione do 1% za 2015 r.

środa, 01 kwietnia 2015 12:11
Drukuj PDF
Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu POWIATU OSTRÓDZKIEGO uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015
(stan na 31.12.2015 r.)
Więcej…
 

Akcja "Zostaw 1% podatku w Ostródzie"

wtorek, 11 lutego 2014 11:24
Drukuj PDF
Read more Kampania ma na celu promowanie: organizacji zarejestrowanych w Ostródzie i uwzględnionych w wykazie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji i osób, które zbierają 1% w ramach innych niż ostródzkie uprawnionych organizacji pożytku publicznego, ale posiadają wyodrębnione subkonta. Dzięki temu środki z 1% przekazane przez ostródzian istotnie zostaną przekazane konkretnym, związanym z Ostródą, organizacjom/ osobom.


Więcej…
 

Powstaje baza organizacji i osób korzystających z 1% w Ostródzie

wtorek, 11 lutego 2014 11:17
Drukuj PDF
W ramach akcji "Zostaw 1% podatku w Ostródzie" Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych tworzy bazę organizacji i osób korzystających z 1% w Ostródzie.
Więcej…
 

1% za 2013 rok - wykaz uprawnionych OPP

wtorek, 17 grudnia 2013 18:13
Drukuj PDF
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.
Więcej…
 

Obowiązek sprawozdawczy OPP w 2013 r.

środa, 20 lutego 2013 17:28
Drukuj PDF
Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 20 lutego 2013 r. (poz. 234).
Więcej…
 

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% za rok 2012

wtorek, 18 grudnia 2012 17:24
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.
Więcej…
 

OTM - sprawozdanie za 2011 rok

poniedziałek, 03 grudnia 2012 14:31
Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z informacja na temat działalności Ostródzkiego Towarzystwa Muzycznego im. Maksymiliana Kubackiego w Ostródzie.

Więcej…
 

Sprawozdania OPP za 2011 rok już dostępne!

wtorek, 11 września 2012 08:18
Drukuj PDF

Departament Pożytku Publicznego informuje, że w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępniona została możliwość przeglądania sprawozdań organizacji pożytku publicznego za 2011 rok.

Więcej…
 

UWAGA! Komunikat dotyczący przedłużenia terminu na składanie sprawozdań OPP

wtorek, 17 lipca 2012 13:53
Drukuj PDF
W związku ze spiętrzeniem się bardzo dużej liczby Organizacji Pożytku Publicznego pragnących złożyć sprawozdania do systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na koniec okresu sprawozdawczego (do 16 lipca br.) wystąpiły utrudnienia w dostępie do tego systemu.
Więcej…
 

Przypomnienie o zmianie w obowiązkach sprawozdawczych OPP

wtorek, 10 kwietnia 2012 11:51
Drukuj PDF
Departament Pożytku Publicznego przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpiło kilka znaczących zmian w przepisach dotyczących obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego (OPP).
Więcej…
 


Strona 1 z 2

Newsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655