Organizacje Pożytku Publicznego

Home ABC... ABC: zadania publiczne
ABC: zadania publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z broszurką: ABC Zadania publiczne

ABC: zadania publiczne-strona startowa

I: skrypt nr 2 - oferta
II: skrypt nr 3 - promowanie
III: skrypt nr 4 - rozliczanie
IV: skrypt nr 5 - SprawozdanieNewsletter CWOP

Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655