Organizacje Pożytku Publicznego

Home ABC...
ABC: księgowość

W marcu i kwietniu 2011 r. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie przygotowywało informację na temat niezbędnych i ważnych terminów, których nie mogą przekroczyć organizacje pozarządowe. Są wśród nich terminy składania deklaracji do ZUS, czy PITów do Urzędów Skarbowych, ale także terminy i miejsca składania obowiązkowych sprawozdań z działalności organizacji.

Merytoryczną stroną przedsięwzięcia zajęła się Dorota Tarazewicz, trenerka i ekspertka CWOP w zakresie księgowości i finansów w NGO, natomiast redakcję nad dokumentem objęła Małgorzata Hołubiec. W wyniku tych prac powstały trzy części pod wspólnym tytułem „ABC księgowości w organizacjach pozarządowych"


CZĘŚĆ I Comiesięczne deklaracje i płatności
CZĘŚĆ II Obowiązkowe sprawozdania finansowe i merytoryczne

CZĘŚĆ III Terminy dla OPP, które chcą otrzymywać 1%


Akcja informacyjna prowadzona jest w ramach projektu "COP-y Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Newsletter CWOP

Szukaj

Reklama
Reklama
Reklama
BIURO CWOP
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. 116
tel., faks 89 642 11 28
www.cwop.org.pl, cwop@cwop.org.pl

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Obywatelskich

14-300 Morąg, ul. Kujawska 5/26
NIP 741-21-23-655